Bảo lãnh định cư Mỹ

Được định cư Mỹ là giâc mơ của nhiều người có người thân đã định cư tại Mỹ. Do sẽ được hưởng nhiều chế độ phúc lợi của nhà nước từ sức khoẻ, giáo dục đến đời sống vật chất và tương lai của con cái.

Đậu Visa cam kết đánh giá hồ sơ chính xác dựa trên kinh nghiệm xử lý hơn 10.000 hồ sơ tỷ lệ đậu lên đến trên 90%.

Scroll to Top