Bảo lãnh diện vợ chồng

Đậu Visa có đội ngũ chuyên viên luyện phỏng vấn thế mạnh cả về định cư Mỹ đặc biệt là định cư diện kết hôn vợ chồng. Qua nhiều năm kinh nghiệm mà tích luỹ được nhiều cách xử lý đối với các hồ sơ khác nhau. Nhưng cuối cùng múc đích cuối vẫn là giúp cho taast cả các khách hàng đậu được Visa.

Scroll to Top