Tư vấn bảo lãnh định cư vợ/chồng,hôn phu/hôn thê MỸ

💥 Viên Chức Lãnh Sự Quán Đều Xem Hồ Sơ Bảo Lãnh Vợ Chồng Việt Nam Là Giả Đến Khi Bạn Chứng Minh Điều Ngược Lại.

💥 Một Số Yếu Tố Mà Viên Chức Sẽ Xem Xét Trong Quá Trình Xét Duyệt Và Phỏng Vấn Đương Đơn:

📌 Đương Đơn Và Người Bảo Lãnh Cách Nhau Bao Nhiêu Tuổi.

📌 Đương Đơn Và Người Bảo Lãnh Có Bất Đồng Ngôn Ngữ Không?

📌 Cuộc Hôn Nhân Có Được Dàn Xếp Từ Bên Thứ 3 Hay Không?

📌 Người Bảo Lãnh Và Đương Đơn Gặp Nhau Được Bao Nhiêu Lần Trước Khi Tiến Đến Hôn Nhân

📌 Người Bảo Lãnh Là Bạn Bè Trong Gia Đình

📌 Người Bảo Lãnh Đã Từng Bảo Lãnh Nhiều Hồ Sơ

📌 Người Bảo Lãnh Và Đương Đơn Không Trả Lời Nhất Quán Các Thông Tin Trong Mối Quan Hệ

Thêm Heading của bạn tại đây