Visa du lịch Canada

xin visa canada 10 năm

Visa Canada 10 năm là gì? 

Du khách đến Canada sẽ được xem xét cho thị thực nhập cảnh nhiều lần (Thị thực cư trú tạm thời – TRV.) Những visa

Đậu Visa hướng dẫn khách chi tiết danh mục hồ sơ cần chuẩn bị, Điền tất cả đơn từ cần thiết, thiết kế lịch trình công tác, du lịch, thăm người thân một cách logic thuyết phục LSQ, điền tất cả đơn từ cần thiết.

Đậu Visa đã hỗ trợ rất nhiều khách hàng đậu visa thành công với tỷ lệ đậu Visa cao trên 90%.

Scroll to Top