Visa du lịch Úc

1 hồ sơ Visa du lịch Úc mạnh và để LSQ xét duyệt nhanh là khách hàng phải được trang bị kỹ càng từ bước điền đơn xin Visa cho đến chứng minh điểm mạnh hồ sơ.
Khách hàng cũng cần được viết thư mời hoặc thư giải trình chi tiết một cách hợp lý và thuyết phục. Những bước đó Đậu Visa đã có rất nhiều kinh nghiệm xử lý hơn suốt 10 năm qua nên khách hàng có thể yên tâm đảm bảo tỷ lệ đậu lên đến 90%.
Scroll to Top