Visa Du Lịch Mỹ Nguyễn Thị Mỹ 13-1-2023

CHỈ MỚI ĐI DU LỊCH VÀI NƯỚC ĐÔNG NAM Á. VẬY CÓ ĐẬU VISA DU LỊCH MỸ ĐƯỢC KHÔNG ?
Không gì là không thể đối với trường hợp này.
Phần lớn người Việt Nam lịch sử du lịch thường chỉ mới đi các nước ĐNÁ như Thái, Sing, Malay,… nên LSQ không xem đó là yếu tố đầu tiên để xét duyệt Visa. Như cô Nguyễn Thị Mỹ, khách hàng mới đậu Visa du lịch Mỹ của công ty. Lịch sử du lịch tuy cô chỉ mới đi du lịch vài nước ĐNA nhưng nhờ vào thái độ trả lời phỏng vấn tự tin, đơn từ thống nhất, khai đúng sự thật. Nên cô đã xuất sắc lấy được Visa.
Đúng là lịch sử du lịch là một phần quyết định tỷ lệ đậu Visa nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định. Vì yếu tố đậu còn bao gồm mục đích chuyến đi rõ ràng, khả năng tài chính đủ chi trả, ràng buộc tại Việt Nam đủ mạnh, đơn từ điền thống nhất và khả năng trả lời phỏng vấn.
ĐẬU VISA không cam kết sẽ đậu 100% hoàn toàn NHƯNG cam kết chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
Visa của bạn thành công của chúng ta.
———
Đánh giá khả năng đậu visa, hướng dẫn cách cải thiện điểm yếu còn thiếu sót trên hồ sơ miễn phí: m.me/dichvutuvandauvisa
#visadulich #dulichmy #visadulichmy #dichvuvisa