Visa Du Lịch Mỹ Richard 23-3-2023

VISA DU LỊCH MỸ THỜI HẠN 10 NĂM
Nào giờ chắc cả nhà hiếm khi gặp được Visa du lịch Mỹ mà thời hạn tới tận 10 năm đúng không. Nay Đậu Visa khoe Visa khách vừa gia hạn Visa thành công MIỄN PHỎNG VẤN rất đặc biệt.
Anh RICHARD là người quốc tịch Philippines. Nay đến Đậu Visa để làm thủ tục xin gia hạn Visa đi Mỹ thăm gia đình vợ. Đậu Visa đúng là tiếng lành đồn xa đó cả nhà. Khách hàng không chỉ là người Việt nữa rồi mà nay đến tận khách quốc tế. Làm việc có tâm tự khắc khách hàng tự tìm đến là có thật.
Làm cho khách nước ngoài cũng rất đặc biệt đó cả nhà vì giấy tờ, thủ tục có vài thứ sẽ không giống như Việt Nam mình. Nhưng nhờ vào kinh nghiệm và không ngừng tìm tòi phát triển mỗi ngày thì đúng là không có gì là khó.
Visa của bạn – thành công của chúng ta.
———
Đánh giá khả năng đậu visa, hướng dẫn cách cải thiện điểm yếu còn thiếu sót trên hồ sơ miễn phí : m.me/dichvutuvandauvisa
#visadulich #dulichmy #giahanvisamy #dichvugiahanvisa